Výrobky pre geosyntetika

Plastová sieť na podporu popínavej zeleniny, kvetov a rastlín

Environmentálne inžinierske riešenia pre hydraulické práce.

Pre ochranu brehov vodnej nádrže alebo kanála je potrebné, aby vykonávané zásahy rešpektovali okolitú krajinu a začlenili riešenie do prírody. Použité materiály musia zabezpečovať technickú funkciu, ako aj umožňovať vegetáciu.

Geomat Tenax MULTIMAT a geobunky Tenax TENWEB chránia brehy vystavené erózii spôsobenej stekaním alebo ťahaním vodným prúdom. Keďže sú flexibilné, prispôsobia sa ohybom a dajú sa použiť aj na terasovanie.

Pre zväčšenie hydraulického úseku je potrebné upraviť sklon brehov, čím sa zníži zaberaný priestor a umožní sa návrhový prietok. Vystužený pôdny systém Tenax RIVEL je ideálny na budovanie brehov nádrží a kanálov, pretože zaisťuje stabilitu aj strmých svahov a umožňuje revitalizáciu plôch.

MULTIMAT

Trojrozmerná georohož Tenax Multimat je špeciálne navrhnutá na ochranu svahov pred povrchovou eróziou, zabraňuje vzniku trhlín a podporuje obnovu svahov. Môže sa použiť na cestné a železničné násypy, na ochranu brehov nádrží a kanálov a na zakrytie skládok.

Skladá sa z 2 vonkajších vrstiev plochých polypropylénových (PP) geomriežok a jednej centrálnej vrstvy, ktorá je zložená tak, aby produktu dodala hrúbku a pevnosť, ako aj odolnosť proti rozdrveniu. Vrstvy sú priemyselne zošité vysoko odolnou niťou, ktorá zaisťuje kompaktnosť.

Geomat Multimat sa nekazí a zachováva si svoje vlastnosti v priebehu času nezmenené. Výrobok je flexibilný, preto sa dokáže prispôsobiť štruktúre pôdy a možno ho položiť aj pri ohyboch alebo pri zmene sklonu..

Tenax Multimat je dostupný v kotúčoch do šírky 4,40 m , ktoré sa inštalujú rýchlejšie (napr. na skládkach), alebo v kotúčoch so šírkou 2,20 m pre malé práce.

Je k dispozícii aj s výstužnou geomriežkou (Multimat R), ak je potrebná vysoká pevnosť v ťahu, alebo s vegetatívnym predsadeným filcom (Multimat P) na podporu a urýchlenie obnovy vegetácie.

MULTIMAT P

Trojrozmerná predosievaná georohož Multimat P je špeciálne navrhnutá na ochranu svahov pred povrchovou eróziou , zabraňuje vzniku trhlín a podporuje a urýchľuje obnovu svahov . Môže sa použiť na cestné a železničné násypy, na ochranu brehov nádrží a kanálov a na zakrytie skládok.

Jeho štruktúra je rovnaká ako u Tenax Multimat. Skladá sa z 2 vonkajších vrstiev plochých polypropylénových (PP) geomriežok a jednej centrálnej vrstvy, ktorá je zložená tak, aby produktu dodala hrúbku a pevnosť . Do Multimatu P je vložená vegetatívna predsadená plsť na podporu a urýchlenie obnovy vegetácie. Plsť je vyrobená z prírodných biodegradovateľných celulózových vlákien obsahujúcich semená tráv a hnojivá.

Vrstvy sú priemyselne zošité vysoko odolnou niťou, ktorá zaisťuje kompaktnosť. Výrobok je flexibilný , preto sa dokáže prispôsobiť štruktúre pôdy a možno ho položiť aj v prípade ohybov alebo pri zmene sklonu.
Multimat P je dostupný v kotúčoch do šírky 3,85 m, ktoré sa inštalujú rýchlejšie (napr. na skládkach), alebo v kotúčoch so šírkou 2,20 m pre malé práce.

TENWEB

Geobunky Tenweb sa používajú na ochranu svahov vystavených hlbokej erózii, kde je potrebné silné zachytenie pôdy. Ich voštinová štruktúra tvorí matrac z buniek (dostupný v rôznych výškach a priemeroch) a je vyrobený kontinuálnou extrúziou polyetylénu (PE).

Geobunky Tenweb sa dajú ľahko prepravovať, ich štruktúra sa otvára ako harmonika a je možné ich skladovať s minimálnymi nárokmi na priestor. Po inštalácii a rozšírení do maximálneho roztiahnutia sa musia naplniť zeminou (alebo hrachovým štrkom, alebo inými druhmi zeminy atď.). To zaisťuje zadržiavanie pôdy , ktoré zabraňuje zosuvu pôdy a mechanizmom erózie .

Bunky sú prepojené cez spoje, ktoré majú centrálny otvor , cez ktorý môže prechádzať voda. Týmto spôsobom sú všetky články hydraulicky prepojené a voda môže tiecť smerom nadol bez toho, že by konštrukcii pridávala váhu.

RIVEL SYSTEM

Systém Tenax Rivel umožňuje vytvárať spevnené strmé svahy so zeleným lícom, ktoré je možné použiť na zväčšovanie svahov, stabilizáciu zosuvov, výstavbu cestných a železničných násypov, protizrážkových bariér, protihlukových stien, záchytných násypov.