Výrobky pre priemysel

Široká škála polymérov na uspokojenie potrieb každého zákazníka.

Priemyselné sieťoviny sa vyrábajú extrúziou polyolefínov a polyamidov, ktoré vykazujú vynikajúcu odolnosť voči akýmkoľvek chemikáliám a mikroorganizmom, ako sú spóry, plesne a baktérie. Zákazníci si však musia byť vedomí toho, že každá surovina má svoje špecifické fyzikálne vlastnosti.

hPP – homopolymérny polypropylén
Špecifická hmotnosť: 0,9 – 0,915 g/cm 3 (56,19 – 57,12 lb/ft 3 )
Teplota topenia: 162-168 °C (323,6-334,4 °F)
Pevnosť v ťahu: 34-37 MPa
Youngov modul: 1200-2000 Pa
Výťažnosť: 5-10%
Predĺženie pri pretrhnutí: 500-700%
Pracovná teplota: +0°C – +90°C (32°F – 194°F)
Maximálna pracovná teplota (krátkodobo): +100°C (212°F)

Ľahký materiál, odolný voči chemickým látkam (ako soli, kyseliny a silné zásady) a s vysokou mechanickou pevnosťou. Používa sa na bi-orientované (natiahnuté) výrobky. Vhodné pre priamy styk s potravinami.

cPP – kopolymér polypropylén
Špecifická hmotnosť: 0,895-0,9 g/cm3 ( 54,62-56,19 lb/ ft3 )
Teplota topenia: 160-170 °C (275-334,4 °F)
Pevnosť v ťahu: 25-30 MPa
Youngov modul: 1000 Pa
Výťažnosť: 5-10%
Predĺženie pri pretrhnutí: >500 %
Pracovná teplota: -20 °C – 70 °C (68 °F – 158 °F)
Maximálna pracovná teplota (krátkodobo): +80°C (176°F)

O niečo mäkší a odolnejší voči vysokej teplote ako homopolymér, ale s podobnými mechanickými vlastnosťami. Vhodné pre priamy styk s potravinami.

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou
Špecifická hmotnosť: 0,915-0,920 g/cm3 ( 57,12-57,43 lb/ ft3 )
Teplota topenia: 105-118°C (221-244,4°F)
Pevnosť v ťahu: 10-25 MPa
Youngov modul: 150-300 Pa
Prieťažnosť: –
Predĺženie pri pretrhnutí: 550-600%
Pracovná teplota: -70°C – +40°C (-94°F – 104°F)
Maximálna pracovná teplota (krátkodobo): 50°C (122°F)

Veľmi jemný materiál. Väčšinou sa používa na elastické návleky na ochranu tovaru. Vydrží naozaj nízku teplotu.

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou
Špecifická hmotnosť: 0,94 – 0,96 g/cm 3 (58,68 – 59,93 lb/ft 3 )
Teplota topenia: 126-135 °C (258,8-275 °F)
Pevnosť v ťahu: 25-35 MPa
Youngov modul: 800-1400 Pa
Výťažnosť: 10-12%
Predĺženie pri pretrhnutí: > 800 %
Pracovná teplota: -40°C – +70°C (-40°F – 158°F)
Maximálna pracovná teplota (krátkodobo): 75 °C (167 °F)

Vynikajúca chemická a dobrá mechanická odolnosť. V rámci skupiny polyetylénov je to ten, ktorý znesie najlepšie vysoké a nízke teploty. Používa sa pre extrudované aj natiahnuté mriežky.